V této části se budu věnovat následujícím tématům: Vize a perspektivní plán klubu; Sportovní proces, trenéři a hráči; Definice hry a hráčky kategorie Dorostenky.

2.2.1 Vize a perspektivní plán klubu

Florbalový klub AC Sparta Praha je v rámci České republiky jedním z historicky nejstarších – založen roku 1993, a co se organizace a počtu členů týče také největších – k 6. červenci 2019 měl celkem 998 členů tvořících 37 družstev v kompletní struktuře chlapeckých/mužských a dívčích/ženských týmů; ke 28. 6. 2020 pak celkem 1094 členů ve 36 družstvech.

Základní vize klubu je definována v jeho ústředním strategickém materiálu Filozofie a koncepce klubu 361° Sparta. Klubová kultura, hodnoty a metodika. (Jaroslav Berka, 2018) následujícími slovy: „Zaměřujeme se na dlouhodobý a systematický rozvoj organizace. Naší vizí je špičkově řízený klub, který neustále inovuje svůj přístup ke sportovcům a celý sportovní proces a také výchova hráčů a hráček florbalu, kteří jsou konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Členy klubu vnímáme nejen jako sportovce, ale především jako osobnosti.“

O klubových hodnotách stejný materiál uvádí, že „jsou založeny na pracovitosti, odborných znalostech a klubové komunitě. Soustředíme se na práci s mládeží – chceme, aby každý, kdo chce sportovat a hrát florbal, našel v našem klubu své místo a stal se plnohodnotnou součástí naší organizace. Jsme hrdí na to, že naši odchovanci jsou nejen úspěšní ve vrcholovém florbalu, ale zároveň zůstávají opravdovou součástí sparťanské rodiny a jako trenéři předávají své zkušenosti svým následovníkům. Prostředí, ve kterém pracujeme a sportujeme je pro nás jednou z priorit.“

Klubovou kulturu a prostředí pak charakterizuje těmito imperativy: „Komunikuji otevřeně a pozitivně. Vyhledávám zpětnou vazbu ve své činnosti. Jsem pracovitý, proaktivní a spolupracuji. Jsem férový, přímý a srozumitelný. Neustále sebe i svůj klub rozvíjím a inovuji. Slovo ne neexistuje. Nikdy není pozdě. Jsem florbalová Sparta Praha.“


2.2.2 Sportovní proces, trenéři a hráči

Jak bylo zmíněno v citaci z klubové filozofie a koncepce „361° Sparta“, prostředí vnímáme ve Spartě jako absolutní základnu celého sportovního procesu, celého našeho snažení. Definuje totiž možnosti a kvality tréninku, tím pádem determinuje i jeho výsledky. Trénink samotný formuje za přispění trenérů konkrétní hráče a hráčky. Hráče a hráčky, kteří tvoří hru. Hru, jež je pak výsledek celého procesu.

Hráč či hráčka vychovaní ve Spartě by měli být nejen dobrým florbalistou a všestranným sportovcem, ale také neméně kvalitní a komplexní osobností. V osobnostní rovině podporujeme unikátnost a spolupráci zároveň. Klademe důraz na samostatnost rozhodování, respekt k soupeři i rozhodčím. Učíme hráče a hráčky přebírat iniciativu, vyžadovat i dávat zpětnou vazbu, konstruktivně nahlížet své silné i slabé stránky a dále s nimi pracovat.

Sportovní všestrannost jednoduše definujeme jako atletičnost. Klíčové jsou pohybová dynamika, agilita, zdravá agresivita, chuť (si) hrát.

Florbalovost je pak úzce propojená s tím, jaká hra nás má jako Spartu charakterizovat. Chceme být aktivní ve hře 1 na 1 a tlačit se do zakončení. Chceme těžit z dynamické a pracovité rychlosti při útočných i obranných situacích, s míčkem i bez něj. Věříme, že naší konkurenční výhodou má být spolupráce založená na komunikaci a unikátní kreativita a chytrost, vycházející z perfektního čtení hry, podpořeného vyspělou technikou ovládání hole, respektive míčku.

361° Sparta, Jaroslav Berka (2018)

Výše uvedeným principům je pochopitelně přizpůsoben celý tréninkový proces ve Spartě, logicky a metodicky fázovaný pro jednotlivé věkové kategorie. Rozdělujeme jej na dvě základní části: (i) trénink florbalových technických dovedností a taktiky, s nimiž úzce souvisí sportovní všestrannost; (ii) rozvoj myšlení a charakteru pomocí tzv. koučovacích úkolů.

Zatímco první část tvoří klasický koloběh seznámení >>> nácvik>>> využití, kdy hráčům a hráčkám danou činnost nejprve ukazujeme, poté je vedeme k jejímu technicky správnému provedení, aby ji na konci procesu dovedli vhodně využít ve hře (tzn. došlo ke spojení techniky a čtení hry).

Ve druhé oblasti se zaměřujeme na morální hodnoty a s nimi související projev ve hře (ať už přímo na hřišti či mimo něj, v tréninku i zápase), týmová pravidla, komunikaci a zpětnou vazbu, soustředění, mentalitu sportovce. Nespokojíme se pouze se základním vysvětlení florbalových pravidel, jdeme mnohem hlouběji: diskutujeme o fair-play v zápasech i tréninku, smyslu fungování týmu, spolupráci, týmových rolích a společné zodpovědnosti za úspěch i neúspěch, principech komunikace hráč – hráč, hráč – trenér, hráč – rodič, trenér – rodič, iniciativě, ambicích, koncentraci nebo psychické odolnosti.

Popsanou koncepci a cíle tréninkového procesu nám umožňují, společně se základní metodickou výbavou (např. charakteristika věkových období – jak fyziologická, tak mentální; specifika rozvoje pohybových schopností v tréninku dětí a mládeže; tzv. senzitivní období; specifická florbalová metodika aj. – vše pochopitelně s přihlédnutím k rozdílům mezi pohlavími), naplňovat principy jako samostatné učení, které vede hráče a hráčky k objevování na bázi implicitních vjemů, v kombinaci s minimalizací direktivních pokynů trenérů a předávání spoluodpovědnosti hráčům; otevřená komunikace a zpětná vazba oběma směry, sebereflexe; stanovišťový trénink, dělení hráčů do výkonnostních skupin, individualizace; herní principy v tréninku, v němž z pohledu objemu výrazně upřednostňujeme herní cvičení, při nichž si hráči a hráčky díky otevřeným možnostem rozhodování rozvíjejí svou herní inteligenci, na úkor drilu s předem pevně daným provedením; učení rozlišení nedostatků v technickém provedení vs. špatné rozhodnutí.


2.2.3 Definice hry a hráčky kategorie Dorostenky

Hráčka kategorie Dorostenky, tzn. dívka, která je na startu sezóny ve věku 15 až 16 let (pro sezónu 2019/20 tedy dívky narozené v letech 2003 a 2004), jež v mladším dětském věku projde naší akademií, kde působí ve smíšených tréninkových skupinách se stejně starými chlapci, by měla mít následující znalosti, respektive disponovat těmito schopnostmi a dovednostmi. Členěno do složek definovaných v klubové filozofii a koncepci „361° Sparta“ – „Osobnosti“, „Sportovec“, „Florbalista“:

 

U9 – Přípravka

U11 – Elévové

U13 – Mladší žáci

Osobnost

Zná základní pravidla hry, dodržuje pitný režim, organizaci tréninkové jednotky, chápe pravidla fungování tréninkové skupiny.

Komunikuje s trenérem
o hře a tréninku. Vytváří
se vazba hráč – trenér.

Má dílčí odpovědnost za prvky v tréninkovém procesu (pomůcky, šatna).

Zná pravidla hry, dodržuje pitný a denní režim, organizaci tréninkové jednotky.

Podílí se na definici herního projevu. Zaměřuje se na herní projev, nikoliv na výsledek.

Probíhá komunikace a konstruktivní zpětná vazba hráč-hráč a hráč-trenér.

Nastavení spolupráce mezi hráči, práce a chování v kolektivu.

Má zodpovědnost za prvky tréninkového procesu (pomůcky, šatna, úklid, rozcvička, kompenzace).

Nastavuje hodnoty a pravidla pro fungování týmu, včetně herního projevu. 

Bere na sebe zodpovědnost
v zápase i mimo něj; budování samostatnosti, proaktivity, otevřené komunikace.

Chápe týmové a individuální cíle. Grafické znázornění florbalu. 

Role hráčů. Silné stránky spoluhráčů, spolupráce.

Klubismus a historie.

Sportovec

Koordinace a obratnost v pohybu.

Základy atletické abecedy.

Síla – zatížení vlastní vahou.

Rychlost – reakční, frekvenční.

Flexibilita – protažení po tréninku (základní baterie).

Koordinace a obratnost v pohybu.

Atletická abeceda, koordinační žebřík.

Dynamická rozcvička.

Síla – zatížení vlastní vahou.

Rychlost – reakční, akční, frekvenční.

Flexibilita – protažení po tréninku (základní baterie).

Náročná koordinace
a obratnost.

Atletická abeceda, koordinační žebřík, explozivní cvičení.

Dynamická rozcvička.

Síla – zatížení vlastní vahou.

Rychlost – reakční, akční, frekvenční.

Flexibilita – protažení po tréninku (základní baterie).

Florbalista

Správné držení hole, správný postoj s holí.

Ovládání míčku – driblinky, zvedání na čepeli, osmičky;
se zrakovou kontrolou a bez zrakové kontroly

Vedení míčku – tažení, tlačení, slalom; se zrakovou kontrolou
a bez zrakové kontroly, drilové
i s rozhodováním.

Uvolnění hráče s míčkem – klička, otočka, naznačení; 1v1, využívání všech prostorů hřiště, načasování.

Obsazení hráče s míčkem, obsazení hráče bez míčku.

Přihrávka a příjem přihrávky; technické provedení
a načasování.

Vedení míčku a uvolnění hráče s míčkem – bez zrakové kontroly a pod tlakem; různé prostory hřiště.

Hra 1v1 s míčkem, bez míčku, rozhodování.

Přihrávka – forhend i bekhend, ze stoje do stoje, z pohybu
do stoje, z pohybu do pohybu.

Uvolnění hráče bez míčku.

Střelba – tahem z místa, tahem z pohybu, z první; se zrakovou kontrolou a základy vnímání brankáře.

Obsazování hráče s míčkem, obsazování hráče bez míčku, obsazování prostoru, blokování střel.

Herní kombinace:
útočné = přihraj a běž;
obranné = zajišťování, přebírání.

Hra 1v1 s možnostmi rozhodování a technického provedení, čtení hry 2v2 a 3v3.

Přihrávka – forhend i bekhend, ze stoje do stoje, z pohybu
do stoje, z pohybu do pohybu.

Uvolnění hráče s míčkem.

Uvolnění hráče bez míčku.

Tečování, dorážení, tlak
do branky soupeře.

Střelba – tahem z místa, tahem z pohybu, z první; se zrakovou kontrolou a bez zrakové kontroly, vnímání brankáře.

Blokování střel a hra tělem.

Herní kombinace:
útočné = přihraj a běž, křížení;
obranné = zajišťování, přebírání, zdvojování.

361° Sparta, Jaroslav Berka (2018) – upraveno F. Kovačem

V rámci kontinuálního rozšiřování členské základy klubu ale samozřejmě v tréninku nepracujeme pouze s dětmi, které by výše uvedené hodnoty získávaly postupně v předchozích mládežnických kategoriích, tedy z našeho pohledu včas a zároveň v dostatečné časové dotaci, ale také s úplnými nováčky, kteří toto manko musí v co možná nejkratší době efektivně eliminovat. Někteří mají základy z jiných florbalových klubů či jiných sportů, kterým se před příchodem do našeho klubu věnovali, někteří vůbec. Ani jedno východisko není pochopitelně ideální, zároveň nelze paušalizovat, která situace je lepší, výhodnější – nováček, který přichází s určitou sportovní výbavou ale špatnými návyky
(ať už sportovního či mentálního charakteru), je často složitější svěřenec než někdo, kdo sice přichází bez jakékoliv pohybové průpravy, ale zato s otevřenou hlavou a chutí pracovat. Zároveň ani hráčky, které vyrůstají ve Spartě od přípravky, nejsou pochopitelně jedna jako druhá, další se k nám připojily různě v průběhu času. Individualizace přístupu v tréninku
a dělení hráček do výkonnostních skupin je tak absolutní nezbytnost.

V situaci, kdy klubová metodika „361° Sparta“ zatím kategorii dorostenek nijak specificky nepokrývá a ani z předchozích let,
od mých trenérských předchůdců u tohoto týmu neexistuje žádný formální materiál, z něhož bych mohl vycházet, budu v roli nového hlavního trenéra kategorie definovat vizi týmového i individuálního herního výkonu dorostenek Sparty Praha na čistém papíře. Jsem rozhodnut ji postavit na principech definovaných v metodických materiálech Českého florbalu jako „4 role hráče“ – tedy: 1) Útočící hráč s míčkem, 2) Útočící hráč bez míčku, 3) Bránící hráč bránící hráče s míčkem, 4) Bránící hráč bránící hráče bez míčku – a v tréninkovém přístupu hladce pokračovat v naší jasně definované klubové cestě, kterou jsem představil v předchozích pasážích tohoto textu.

Budování hry a hráče, Marek Chlumský (2019)
 

Čím by měla být hra týmu dorostenek Sparty Praha typická?

  • Přímočarost a rychlost znamená nebezpečnost. „Přihraj a běž!“ Střed hřiště je pro nás tranzitní zónou, v níž se snažíme hru nebrzdit, ale naopak ji rychle posunout do soupeřovy obranné třetiny, kde jdeme do rychlého zakončení.
  • Aktivita všech hráček; vždy chceme hrát, žádný míček pro nás není ztracený, nevypustíme žádný souboj.
  • Týmová spolupráce, neustálá herní užitečnost všech hráček na hřišti, připravenost na rychlé přepínání herních rolí.
Herní strategie ženské složky ACS pro sezónu 2019/20, František Kovač (2019)

Jsme Sparta, proto bude naše interní týmová filosofie stát na následující trojici tvrzení:

  • Vždy vystupujeme jako tým. Hrajeme jako tým. Jednotlivců ze špatného týmu si stejně nikdo nevšímá. Proto pokud chci jako individualita vynikat, musím hrát pro svůj tým, nikoliv sledovat svůj osobní prospěch a statistiky.
  • Vždy bojujeme do poslední vteřiny. Nejde pokaždé bojovat o vítězství, vždy se ale musí bojovat o čest. Klubu i svou vlastní. Jinak se budu za svůj výkon stydět – a nebudu mít ze hry radost.
  • Nebojíme se žádného soupeře. Všechny soupeře ale respektujeme.

K vyjádření základního obsahu jednotlivých hráčských rolí, které budu v týmu dorostenek Sparty Praha od soutěžní sezóny 2019/20 budovat, využívám přímou citaci z metodického materiálu Českého florbalu Budování hry a hráče (2019), jejímž autorem je hlavní metodik organizace Marek Chlumský. K jejich detailnějšímu rozpracování, respektive aplikace v našem klubovém prostředí se posléze dostanu v dalších kapitolách.

Budování hra a hráče, Marek Chlumský (2019)

 

 


 

Kompletní obsah práce

1. Úvod
2.1 Teorie sportovního tréninku
2.2 Teoretická příprava klubu
3. Metodika práce
4. Výsledková část
5. Závěr

 

 

Text: František Kovač