fk headline logo
m a g a z í n   r o c k s h o c k
Rockshock 1/2003 Rockshock 2/2003 Rockshock 3/2003 Rockshock 4/2003 Rockshock 5/2003 Rockshock 6/2003 Rockshock 7/2003 Rockshock 8/2003
Rockshock 9/2003 Rockshock 10/2003 Rockshock 11/2003 Rockshock 12/2003 Rockshock 13/2003 Rockshock 14/2003 Rockshock 15/2003 Rockshock 16/2003
Rockshock 17/2003 Rockshock 1/2004 Rockshock 2/2004 Rockshock 3/2004 Rockshock 4/2004 Rockshock 5/2004 Rockshock 6/2004 Rockshock 6/2004
Rockshock 7/2004 Rockshock 8/2004 Rockshock 8/2004 Rockshock 9/2004 Rockshock 10/2004 Rockshock 11/2004 Rockshock 12/2004 Rockshock 1-2/2005


HISTORIE

Duchovním otcem a prvním vydavatelem magazínu Rockshock byl hudebník Aleš Brichta. Mezi lety 2002 a 2005 měl titul formu tištěného plnobarevného časopisu, nejprve se čtrnáctidenní, posléze měsíční periodicitou. Rozsah čtrnáctideníku byl 62 stran obsahu a 4 strany obálka. Rozsah měsíčníku pak 96 stran obsahu a 4 strany obálka. Náklad činil 17 tisíc výtisků pro Českou republiku a 3 tisíce pro Slovensko.

Od roku 2003 měl papírový magazín svou doplňkovou webovou prezentaci, jejímž primárním posláním bylo na internetu propagovat tištěný formát, informovat čtenáře o připravovaných novinkách, možnostech předplatného, objednávání remitendních výtisků, plus rovněž umožnění sofistikované elektronické diskuse redaktorů se čtenáři i čtenářů mezi sebou navzájem.

3. února 2005 vychází Rockshock poprvé pouze on-line na www.irockshock.net. Původní majitel již nebyl, z finančních důvodů, po odstoupení majoritního investora, schopen nadále ve vydávání časopisové formy pokračovat. Většina původních členů redakce, včetně kompletního tvrdého jádra ve složení Bohouš Němec, Petr Korál, František Kovač, se rozhodla pokračovat ve své práci na internetu, byť v daném okamžiku automaticky nikterak honorované. Z plně profesionální aktivity pro oficiální tištěný magazín se tak rázem stala čirá zábava ve vlastním volném čase i finanční režii.

V letech 2010 a 2011 byl vydavatelem magazínu jeho dlouholetý šéfredaktor, hudební kritik a publicista František Kovač, od roku 2012 jím je hudební kritik a fotograf Jiří Olszar.


OBSAH

Na stránkách Rockshocku má své místo tuzemská i zahraniční rocková hudba v nejširším možném výkladu tohoto stylového vymezení, s logickým přihlédnutím k domácí scéně a jejím reáliím. Magazín je otevřen všem existujícím formám rocku, metalu, punku, hardcoru, rock'n'rollu, blues, country, reggae, písničkářům i dalším svébytným umělcům.

Jádro časopisu tvoří, vedle základního zpravodajství z hudebního vesmíru, především profilové materiály představující interprety v širším kontextu a také originální rozhovory. Nechybí ani tradiční reportáže, recenze alb a demosnímků. Vše v záběru od nadějných mladých skupin až po zavedené hvězdy.

Nejdůležitějším redakčním pravidlem je, že se autoři psaním do Rockshocku baví. O ničem se nepíše z povinnosti, nepodléhá se falešným pocitům, že "o tomhle bychom asi měli napsat, protože…", respektive "o tomhle bychom asi psát neměli, jelikož…", natož "o tomhle bychom asi měli napsat to a to…" Pokud redaktora něco zaujme, ať už pozitivně či negativně, a chce se o své pocity podělit, napíše o tom. A když je zájemců na jedno téma více, publikuje se jednoduše více názorů najednou.

Primárním zaměřením je názorová žurnalistika. Většina čtenářů chodí na stránky magazínu proto, že se chce dozvědět, co si Kovač, Korál, Němec a další myslí o nějaké konkrétní události či záležitosti. Nehledají obecné informace, které si mohou zjistit kdekoliv jinde na internetu. Chtějí znát konkrétní názor konkrétního novináře, jehož odborný kredit historicky sledují, a tak si i jeho nová stanoviska dovedou zasadit do širších souvislostí, podle nichž se třeba i následně v dané problematice orientují.


REDAKCE

Známé a zkušené osobnosti české hudební kritiky a publicistiky jako Petr Korál, Bohouš Němec, František Kovač, Jiří Rogl, Jiří Olszar nebo Jan Martinek, doplněné mladými kolegy se svébytnými názory i odborným přehledem.

Stabilní redakční tým tištěného magazínu byl tvořen šéfredaktorem a zástupcem šéfredaktora (oba zároveň vykonávající i funkci editora), redaktorem se specializací na překlady a tlumočení, dvěma grafiky, jazykovým korektorem, distribučním a administrativním specialistou, manažerem inzerce. Organizace internerové redakce pak byla logicky rozvolněnější.

Mé role byly v Rockshocku v průběhu času následující:
- majitel a vydavatel hudebního magazínu (2010 – 2011)
- šéfredaktor hudebního magazínu (2005 – 2011)
- zástupce šéfredaktora hudebního magazínu (2003 – 2005)
- art-director (2004 – 2011)


Výše vedené informace referují o období let 2002 až 2011.


Rockshock