fk headline logo
p r o j e k t y   -  o 2  f s,  o 2  c r,   t e l e f ó n i c a   c r,   e u r o t e l
logo O2 Financial Services logo O2 logo Telefónica Czech Republic logo Eurotel Praha


Do společnosti Eurotel Praha jsem nastupoval v roce 2002 na pozici specialisty Centra péče o významné zákazníky a profiloval se jako expert na mobilní datové služby. Po necelých 2 letech jsem se přesunul do týmu Rozvoje prodejních a servisních procedur, v němž jsem z pozice specialisty začal spolupracovat na projektech vývoje a implementace nových telekomunikačních produktů a služeb. Od roku 2005 jsem pak z pozice senior specialisty řídil nejen projekty vlastního oddělení, ale také dílčí projekty v rámci integrace Eurotelu a Českého Telecomu, která byla zakončena vznikem nové společnosti Telefónica O2 Czech Republic v červenci 2006. V letech 2007 až 2014 jsem jako projektový manažer, resp. senior projektový manažer řídil transformační projekty divize Firemních zákazníků a také projekty vývoje nových informačních systémů pro interní i externí zákazníky. V roce 2014 jsem z divize Firemních zákazníků přešel do centrální projektové kanceláře společnosti, v té době již s názvem O2 Czech Republic, liniově přímo podřízené generálnímu řediteli. Zde jsem v pozici senior projektového manažera další 4 roky řídil klíčové podnikové transformační projekty. Mezi lety 2018 a 2021 jsme pak řídil v obdobné seniorní roli klíčové projekty divize Finance a rozvojové projekty dceřiné společnosti O2 Financial Services, jejímž provozním ředitelem jsem byl v roce 2022 jmenován.


PROJEKTY A PROGRAMY, JEŽ JSEM ŘÍDIL

Komplexita Název projektu / programu Období Výstupy Role
komplexita dodávky Insourcing HW pojištění HU
– O2 Financial Services
2020 / 11
2021 / 10
Nový CRM systém pro správu pojistné agendy, nový model zákaznické obsluhy, nové logistické a after-sales procesy, nové útvary zákaznické péče Manažer projektu
komplexita dodávky LOSOS 2020 / 01
2020 / 09
Systémové a procesní dodávky v rámci celofiremního transformačního programu LOSOS; oblast agendy útvarů divize Finance a systému SAP; testing, business a IT cutover Divizní manažer projektu, Test Manager
komplexita dodávky Insourcing HW pojištění SK
– O2 Financial Services
2018 / 10
2019 / 10
Nový CRM systém pro správu pojistné agendy, nový model zákaznické obsluhy, insourcing obsluhy B2C zákazníků od externího partnera, nové logistické a after-sales procesy, nové útvary zákaznické péče Manažer projektu
komplexita dodávky Insourcing HW pojištění CZ
– O2 Financial Services
2018 / 04
2018 / 12
Nový CRM systém pro správu pojistné agendy, nový model zákaznické obsluhy, insourcing obsluhy B2C zákazníků od externího partnera, nové logistické a after-sales procesy, nové útvary zákaznické péče Manažer projektu
komplexita dodávky SOC Business Rollout 2016 / 06
2018 / 04
Systémové, procesní a dokumentační dodávky v rámci celofiremního transformačního programu Simple Online Company; oblasti Knowledge management, IT Cutover, Business Cutover, Komunikace Manažer projektu
komplexita dodávky Arsenal 2014 / 05
2016 / 06
Nová implementace SAP HANA ERP, upravený zákaznický objednávkový portál, insourcing obsluhy B2B zákazníků od externího partnera, nové nákupní, logistické a obchodní procesy Manažer projektu
komplexita dodávky COS Decommissioning 2014 / 04
2014 / 08
Změna modelu zákaznické obsluhy, zrušení interního objednávkového portálu, nové logistické procesy Manažer projektu
komplexita dodávky Bring Your Own Device 2014 / 04
2014 / 07
Nová zákaznická propozice, upravený objednávkový portál, go-to-market kampaň pro komerční spuštění Manažer projektu
komplexita dodávky Madagascar 2014 / 03
2014 / 05
Nová zákaznická propozice pro SMB segment založená na revolučním spojení mobil + fix + ICT služeb, příprava, realizace a vyhodnocení pilotního provozu Manažer projektu
komplexita dodávky Bezpapírová smlouva 2013 / 10
2014 / 08
Nový model zákaznické obsluhy, upravený objednávkový portál, upravené obchodní a legal procesy Manažer projektu
komplexita dodávky HW Outsourcing pro SMB segment 2013 / 04
2014 / 05
Nový model zákaznické obsluhy, upravený objednávkový portál, rozšířený útvar zákaznické péče, zrušení části organizace Manažer projektu
komplexita dodávky Moje O2 pro firmy 2013 / 03
2013 / 12
Komerční spuštění samoobslužného internetového portálu pro B2B zákazníky Manažer projektu
komplexita dodávky HWP development for individual care 2012 / 10
2013 / 06
Individualizovaný model zákaznické obsluhy, individualizovaný objednávkový portál Manažer projektu
komplexita dodávky HW Outsourcing 2011 / 11
2012 / 11
Nový model zákaznické obsluhy, nový objednávkový portál, nový útvar zákaznické péče, zrušení části organizace Manažer programu
komplexita dodávky HW Bank Redesign 2011 / 03
2011 / 10
Komplexní návrh změn zákaznické propozice pro B2B segment, včetně situační analýzy konkurenčního trhu, potřeb a chování zákazníků Manažer projektu
komplexita dodávky Project Operational Trust and Reliability (POTR): Invoice Quality, New Invoice 2010 / 06
2012 / 04
Nové, obsahově a designově sjednocené tištěné a elektronické vyúčtování za telekomunikační služby, snížení počtu reklamací Divizní manažer projektu
komplexita dodávky B.U.H. – Business Unit Help 2010 / 05
2010 / 11
Nová ticketingová aplikace pro procesní a systémovou podporu interních zákazníků Manažer projektu
komplexita dodávky Redesign Dealerského centra 2010 / 05
2010 / 10
Upravený informační systém pro externí obchodní partnery Manažer projektu
komplexita dodávky Campaign Management Project – Phase 2 2008 / 10
2010 / 03
Nový interní model správy zákaznických nabídek napojený na EDW, implementace Teradata Relationship Manager, nové procesy pro business targeting, datovou analýzu a obchodní reporting Divizní manažer projektu
komplexita dodávky New Commissioning – Phase 2 (Oracle Incentive Compensation implementation) 2007 / 12
2009 / 04
Nový model odměňování externích obchodních partnerů, implementace Oracle Incentive Compensation, změny obchodních procesů, zrušení části organizace Manažer projektu
komplexita dodávky Stabilizace BD billingu,
zřízení Kontrolní skupiny
2007 / 04
2008 / 01
Úpravy účtovacího systému telekomunikačních služeb B2B zákazníků, nový útvar zákaznické péče, nové podpůrné procesy Manažer projektu
komplexita dodávky Corporate Ordering System 2007 / 01
2011 / 12
Nový model zákaznické obsluhy, nový objednávkový portál, nový útvar zákaznické péče, zrušení části organizace Manažer programu
komplexita dodávky ADSL First Call Resolution 2006 / 09
2006 / 12
Nový model zákaznické obsluhy, nové obchodní a podpůrné procesy Manažer projektu
komplexita dodávky Zavedení nové BA Rámcové smlouvy 2006 / 06
2006 / 11
Upravený model zákaznické obsluhy pro B2B segment, nové obchodní a podpůrné proces Manažer projektu
komplexita dodávky Integrace Eurotel Work Procedures department a Český Telecom Supporting department 2006 / 04
2006 / 12
Nová funkční a organizační struktura, optimalizace organizace Manažer projektu za Eurotel
komplexita dodávky Zrušení odd. Business operativy 2005 / 10
2005 / 11
Nová funkční a organizační struktura, zrušení části organizace Manažer projektu
komplexita dodávky Systematická Aktualizace Pracovních Postupů (SAPP),
Inventura Pracovních Postupů (IPP)
2005 / 05
2005 / 12
Nová metodická pravidla, upravená dokumentace pro interní zákazníky Manažer projektu