Florbal: Závěrečná práce – Trenér licence B – 1. Úvod

Hlavním tématem tohoto textu, který jsem připravil jako závěrečnou práci v rámci studia florbalové trenérské licence B Českého florbalu, je problematika plánování ročního tréninkového cyklu ve sportovních hrách, respektive kolektivním sportu, s logickým zaměřením právě na florbal.

Základními východisky při její tvorbě mi byly teoretické odborné vědomosti, načerpané v rámci kontinuálního trenérského vzdělávání organizovaného především Českým florbalem a Českým olympijským výborem, multioborové informace, získané v rámci profesního (projektový management) i specificky trenérského sebevzdělávání, ale také vlastní praktické hráčské (florbalu se aktivně věnuji od roku 1993) a trenérské (od sezóny 2014/15, v klubech Black Angels a AC Sparta Praha, plus od roku 2018 také u ČF regionálních výběrů žákyň) zkušenosti.

Po praktické stránce, v rovině detailní koncepční tvorby ročního tréninkového plánu a jeho rozpracování až na úroveň jednotlivých tréninkových jednotek, se stanovením konkrétních cílů či souvisejících organizačních opatření, pro konkrétní družstvo a hráče nebo hráčky, pro mě byla sezóna 2019/20 premiérová. Doposud jsem pracoval pouze na úrovni formulování dílčích krátkodobých cílů a stanovování cest k jejich dosažení. Koncepční, dlouhodobý přesah chyběl. V tomto aspektu vnímám zásadní kvalitativní posun v mé trenérské kariéře, které mi studium B licence dalo. Načerpané teoretické poznatky, a především pak praktické zkušenosti budu chtít přenést do vnitřního nastavení fungování celé ženské složky mého domovského klubu Sparty Praha. Takto koncepčně totiž doposud fungovala pouze chlapecká a mužská část naší organizace.

Proč vůbec trénink plánovat? Nabízí se jednoduchá (nejen) byznysová poučka: Co neplánuji, nemohu řídit. A pokud danou aktivitu, činnost nebo proces neřídím, nemohu přímo ovlivnit jejich výsledek. Natož vyhodnotit jejich průběh (který je de facto náhodný) a následně dosažené plnění stanovených cílů (které neexistují). Smyslem tréninku je přitom pravý opak: kvalitně připravit sebe nebo své svěřence na konkrétní výzvy, ať už v krátkodobém, střednědobém, nebo dlouhodobém časovém horizontu, respektive jejich kombinaci. A to jak po fyzické, tak psychické a organizační stránce. Ať už se bavíme o tréninku specificky sportovním, osobnostně-rozvojovém, nebo například vzdělávání pro budoucí profesní praxi (které je v důsledku také tréninkovým procesem). Dobrých důvodů, proč trénování sofistikovaně plánovat, je ale samozřejmě celá řada; některé z nich v této práci rozeberu.

Objektem mé analýzy je družstvo dorostenek klubu AC Sparta Praha – Florbal, u něhož v sezóně 2019/20 působím v roli hlavního trenéra. Při plánování jeho ročního tréninkového cyklu vycházím jak z obecných metodických principů, tak vlastní klubové filozofie a koncepce „361° Sparta“.

(Z důvodu ochrany osobních údajů jednotlivých hráček jsou vybrané části zde publikovaného textu – na rozdíl od originálu práce odevzdané v rámci studia Českému florbalu – anonymizovány.)

 


 

Kompletní obsah práce

1. Úvod
2.1 Teorie sportovního tréninku
2.2 Teoretická příprava klubu
3. Metodika práce
4. Výsledková část
5. Závěr

 

Text: František Kovač